Специлизирани обслужващи звена и Центрове за подкрепа на

личностно развитие


Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоАдресНаименование на  институциятаДиректорТелефон за връзка Е-mail
1200202Бургасгр. Бургасж/к "Изгрев" в сградата на АЕГ "Гео Милев"Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - БургасАнтоанета Стоянова
056/ 825239
0892212338
info-200202@edu.mon.bg
2200253Бургасгр. Бургасул. "Вардар" № 1Център за специална образователна подкрепа - Бургас
Валя Мантарова
056/546102
0879692027
info-200253@edu.mon.bg
3200257Бургасгр. Бургасул. "Райна Княгиня" № 11Център за подкрепа на личностното развитие - БургасПепа Ангелова
056/844551
0885525810
info-200257@edu.mon.bg
4200610Несебъргр. Несебърж/к "Младост" № 62Център за подкрепа на личностното развитие - НесебърМихаела Георгиева
0554/45952
0893303698
info-200610@edu.mon.bg
5200713Помориегр. Помориеул. "Цар Асен" № 2Център за подкрепа на личностно развитие - Общински детски комплекс - ПомориеАнета Драгнева- Данаилова
0899923020
0882420124
info-200713@edu.mon.bg
6201157Средецгр. Средецул. "Перущица" № 2бЦентър за подкрепа на личностното развитие - СредецМарин Димов
05553/2241
0886860384
info-201157@edu.mon.bg
7201213Сунгурларегр. Сунгурлареул. "Г. Димитров" № 6Център за подкрепа на личностно развитие - Общински детски комплекс - СунгурлареДиана Гурева
05571/5549
0878680102
info-201213@edu.mon.bg


Последна редакция: 26.02.2017 г.