Сесия май - юни
Дати за провеждане
Български език и литература
17 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията)
20 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода 22 май 2024 г. - 31 май 2024 г.
Сесия август - септември
 
Български език и литература
22 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията)235 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 26 август 2024 г. - 30 август 2024 г.


СесияДати за провеждане
Дати за провеждане на държавни изпити - част от теория на професията и специалността за X, XI или XII клас за придобиване на първа, втора или трета степен на професионална квалификация:
За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/ държавен изпит - част по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
сесия януари
20.01.2023 г.
сесия май - юни23.05.2023 г.
сесия август - септември25.08.2023 г.
За ученици от Х или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част от теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022-2023 година
сесия май - юни
17.07.2023 г.
сесия август - септември25.08.2023 г.
Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация
За лица, придобили право да положат държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация
сесия януари20.12.2022 г.
сесия май - юни
06. - 21.02.2023 г.
сесия август - септември
26.06. - 07.07.2023 г.
За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част от теория на професията, съответно за първа или втора степен на професионална квалификация през учебната 2022 - 2023 година
сесия май - юни06. - 21.02.2023 г.
сесия август - септември26.06. - 07.07.2023 г.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Заповед № РД 09-2046/28.08.2023 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/ 2024 годинаПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецМатури, тестове, резултати 
Последна промяна: 04.09.2023 г. 08:49