Последна промяна: 02.02.2022 г. 11:10


Във връзка със създаване на организация за осигуряване на системата на предучилищното и училищно образование с учители и други педагогически специалисти, предоставяме към директорите на образователни институции актуална информация със следните възможности:

 

  • Създадена на регионално ниво нова база данни със специалисти, които изразяват желание да се включат в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Поддържане на списъци с контакти на пенсионирани учители, които са на разположение за работа през учебната година;
  • Възможност за регистрация на:
    • студенти от педагогическите специалности, които желаят да преподават по специалността, по която се обучават във ВУ;
    • не назначени към момента и все още на разположение учители.

     


Електронен формуляр за регистрация - Регионална банка кандри - област Бургас - натисни Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтукМинистерството на образованието и науката изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация

- представители на бизнеса, които се обучават или притежават педагогическа квалификация.


Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител. .


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЛинк за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ" в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19 - Национална банка кадри