Последна редакция: 27.07.2021 г. 10:00


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и интереси на директори на училища, ЦСОП и РЦПППО, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита на подалия сигнал


 Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на директорите на училища от област БургасОбщина, Населено място, Наименование на училището Директор Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

1 Айтос, гр.Айтос, Основно училище "Атанас Манчев" Дора Костадинова Георгиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
2 Айтос, с.Карагеоргиево, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Силвия Връбчева Томова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
3 Айтос, с. Мъглен, Основно училище "Христо Ботев" Зорка Стоянова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
4 Айтос, с.Пирне, Основно училище "Христо Ботев" Илияна Атанасова Петрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
5 Айтос, с. Тополица, Основно училище "Светлина" Тодорка Георгиева Русинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
6 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Христо Ботев" Пенка Панайотова Кирязова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
7 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Никола Й. Вапцаров" Ирина Лекова Вътева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
8 Айтос, гр. Айтос, Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос Таньо Генков Чакъров Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
9 Бургас, гр. Бургас, Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Снежка Веселинова Височкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
10 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Силвия Аврамова Георгиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
11 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети княз Борис I" Александър Атанасов Иванов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
12 Бургас, гр.Бургас, Основно училище "Любен Каравелов" гр.Бургас Пепа Димитрова Марчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
13 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Найден Геров" Лазар Златков Налбантов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
14 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Антон Страшимиров" Дияна Делчева Петкова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
15 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети Климент Охридски" Женя Христова Железова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
16 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Георги Бенковски" Петко Георгиев Георгиев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
17 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Пейо Яворов" Мара Янкова Георгиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
18 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Васил Априлов" Марияна Георгиева Стефанова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
19 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Братя Миладинови" Бочко Кирилов Бочев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
20 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Елин Пелин" Пепа Христова Запрянова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
21 Бургас, гр. Бургас, кв. Горно Езерово, Обединено училище "Васил Левски" Диана Бинева Ковачева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
22 Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, Основно училище " Христо Ботев", кв. Сарафово Калина Владимирова Белева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
23 Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, Основно училище "Христо Ботев" Радостина Кирчева Ботушанска Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
24 Бургас, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, Основно училище "Христо Ботев" Румяна Петкова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
25 Бургас, гр. Българово, Основно училище "Васил Левски" Сребрин Кинев Сребрев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
26 Бургас, гр. Бургас,кв. Черно море, Средно училище"Христо Ботев" Людмила Михайлова Йорданова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
27 Бургас, гр. Бургас, кв. Банево, Основно училище "Иван Вазов" Динка Йорданова Делибалтова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
28 Бургас, гр.Бургас, кв. Ветрен, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Дикова Николова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
29 Бургас, с. Маринка, Основно училище "Христо Ботев" Ивайло Нанев Марков Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
30 Бургас, с. Равнец, Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Панайот Николаев Цветков Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
31 Бургас, гр. Бургас, кв.Рудник, Обединено училище "Свети Климент Охридски" Живка Тодорова Гергова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
32 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията" Михаил Бориславов Ненов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
33 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Иван Вазов" Виктор Томов Григоров Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
34 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Йордан Йовков" Анна Иванова Пенева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
35 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Епископ Константин Преславски" Мартин Костадинов Илиев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
36 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Димчо Дебелянов" Пейко Стоев Стоев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
37 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Добри Чинтулов" Милена Петкова Дренска
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
38 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Константин Петканов" Даринка Колева Иванова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
39 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Петко Росен" Даниела Илиева Петрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
40 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" Снежана Великова Няголова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
41 Бургас, гр. Бургас, Вечерно средно училище " Захари Стоянов" Галина Вълчева Златанова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
42 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"" Радостина Георгиева Костадинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
43 Бургас, гр. Бургас, Английска езикова гимназия "Гео Милев" Жаклин Михран Мутафян - Нейчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
44 Бургас, гр. Бургас, Немска езикова гимназия " Гьоте" Надежда Неделчева Радева - Иванова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
45 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" Веселка Димитрова Иванова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
46 Бургас, гр. Бургас, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" Красимир Петков Стоянов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
47 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" инж. Фотинка Николова Въргова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
48 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" инж. Христина Петрова Жабова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
49 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника инж. Роза Арсова Желева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
50 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" Бургас инж. Даниела Емилова Симеонова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
51 Бургас, гр. Бургас, Професионална търговска гимназия Павел Георгиев Чепов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
52 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" Жулиета Панайотова Ценкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
53 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" Коста Найденов Папазов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
54 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по транспорт инж. Ирина Костова Чавдарова-Пенкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
55 Бургас, гр. Бургас, Професионална техническа гимназия инж. Радка Стоянова Костадинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
56 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" Стойна Любенова Леонидова - Христова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
57 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по сградостроителство инсталации "Пеньо Пенев" Гергана Георгиева Янева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
58 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназии по компютърно програмиране и иновации Димитрина Атанасова Тодорова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
59 Бургас, гр. Бургас, Център за специална образователна подкрепа - Бургас Диана Златева Костова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
60 Камено, с. Кръстина, Начално училище "Братя Миладинови" Вяра Стоянова Кършелиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
61 Камено, с. Русокастро, Основно училище "Иван Вазов" Станка Николова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
62 Камено, с. Трояново, Основно училище"Христо Ботев" Нели Радева Маркова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
63 Камено, гр. Камено, Средно училище "Христо Ботев" Катя Георгиевa Балтаджиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
64 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Христо Смирненски" Слава Маринова Ганчева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
65 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Диана Желева Желева  
66 Карнобат, с. Екзарх Антимово, Основно училище "Христо Ботев" Христина Костова Козарова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
67 Карнобат, с. Кликач, Основно училище"Христо Ботев" Светлана Стоянова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
69 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Св. св.Кирил и Методий" Маргарита Христова Паскалева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
70 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Христо Ботев" град Карнобат Иван Димитров Стоянов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
71 Карнобат, гр.Карнобат, Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост инж.Бисерка Петкова Атанасова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
72 Малко Търново, гр. Малко Търново, Средно училище "Васил Левски" Донка Димова Цинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
73 Несебър, гр. Обзор, Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" Димитрина Георгиева Димитрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
74 Несебър, с. Гюльовца, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Николай Атанасов Атанасов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
75 Несебър, с.Кошарица, Основно училище "Св.Иван Рилски" Никола Иванов Георгиев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
76 Несебър, с. Оризаре, Основно училище "Георги Стойков Раковски" Паунка Проданова Стоева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
77 Несебър, с.Равда, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Таня Петкова Делиатанасова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
78 Несебър, гр. Свети Влас, Основно училище " Св. св. Кирил и Методий" Чубрина Славчева Стефанова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
79 Несебър, с. Тънково, Основно училище "Васил Левски" Стоян Георгиев Стоянов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
80 Несебър, гр. Несебър, Средно училище "Любен Каравелов" Ирина Кирилова Велкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
81 Несебър, гр. Несебър, Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" инж. Славчо Стойчев Станелов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
82 Поморие, с. Габерово, Начално училище"Константин Величков" Пламен Киров Пеев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
83 Поморие, гр. Каблешково, Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" Мария Иванова Янева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
84 Поморие, гр. Поморие, Основно училище " Христо Ботев" Петка Добева Златинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
85 Поморие, гр. Ахелой, Основно училище "Христо Ботев" Юлияна Николова Атанасова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
86 Поморие, с. Бата, Основно училище "Христо Ботев" Петя Георгиева Стоянова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
87 Поморие, с.Горица, Основно училище "Христо Ботев" Стоянка Георгиева Андонова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
88 Поморие, с.Гълъбец, Основно училище "Георги Стойков Раковски: Маргарита Атанасова Цонева - Радева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
89 Поморие, с. Дъбник, Основно училище "Елин Пелин" Павлин Панов Генов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
90 Поморие, с.Порой, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Костадинка Димчева Стефанова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
91 Поморие, с.Страцин, Основно училище "Отец Паисий" Айдън Исуф Хасан Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
92 Поморие, гр. Поморие, Средно училище "Иван Вазов" Гергана Красимирова Гошева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
93 Поморие, гр. Поморие, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Костадинов Карталов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
94 Приморско, с.Н.Паничарево, Основно училище "Христо Ботев" Мариела Венкова Проданова
 
96 Приморско, гр. Приморско, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Мариана Стоянова Казларова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
97 Руен, с. Ябълчево, Начално училище "Д-р Петър Берон" Пенка Георгиева Дечева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
98 Руен, с. Вресово, Основно училище "Д-р Петър Берон" Айтен Рефикова Вели Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
99 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Гюлсюм Кемал Ереджеб Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
100 Руен, с. Добромир, Основно училище " Алеко Константинов" Осман Мустафов Мехмедов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
101 Руен, с. Дъскотна, Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Мустафа Читак Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
102 Руен, с. Зайчар, Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Лебибе Хасан Чандър Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
103 Руен, с. Планиница, Основно училище" Никола Йонков Вапцаров" Пламен Георгиев Енчев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
104 Руен, с. Просеник, Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Атанаска Желязкова Стоянова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
105 Руен, с.Разбойна, Основно училище "Д-р Петър Берон" Вярка Симеонова Сербезова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
106 Руен, с. Речица, Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Муса Ереджеб Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
107 Руен, с. Ръжица, Основно училище "Иван Вазов" Диана Георгиева Касабова - Симеонова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
108 Руен, с. Сини рид, Основно училище "Реджеб Кюпчу" Калбие Рагуб Хаджиибриям Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
109 Руен, с. Скалак, Основно училище "Йордан Йовков" Минка Радостинова Кърмаджиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
110 Руен, с. Снягово, Основно училище "Димчо Дебелянов" Мехмед Ереджеб Смаил Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
111 Руен, с.Струя, Основно училище "Иван Вазов" Анифе Мустафа Бейтулова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
112 Руен, с.Топчийско, Основно училище" Реджеб Кюпчю" Айше Ахмед Мустафа Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
113 Руен, с.Трънак, Средно училище "Димитър Полянов" Гюлсюм Мехмед Халил Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
114 Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Ясемин Ферадова Шюкриева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
115 Руен, с. Люляково, Средно училище "Отец Паисий" Джеврие Рамаданова Хабил Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
116 Руен, с.Руен, Средно училище "Елин Пелин" Таня Николова Петрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
117 Созопол, с. Зидарово, Основно училище "Христо Ботев" Йоана Георгиева Кръстева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
118 Созопол, с. Крушевец, Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Божилова Костадинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
119 Созопол, с. Равна гора, Основно училище "Отец Паисий" Станка Пейчева Коева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
120 Созопол, с. Росен, Основно училище "Христо Ботев" Антония Михайлова Лазова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
121 Созопол, гр. Черноморец, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Желязкова Станчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
122 Созопол, гр. Созопол, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Димитрина Николова Щерионова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
123 Средец, с. Дебелт, Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Иванова Дякова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
124 Средец, с. Загорци, Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Тодор Павлов Павлов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
125 Средец, с. Факия, Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Събинка Петрова Господинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
126 Средец, гр. Средец, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Владислава Станилова Цанева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
127 Средец, гр. Средец, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" инж. Димитър Иванов Лапчев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
128 Сунгурларе, с.Грозден, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Иван Стоилов Стоилов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
129 Сунгурларе, с. Лозарево, Основно училище "Христо Ботев" Елена Иванова Банчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
130 Сунгурларе, с. Манолич, Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Шефие Байрям Рашид Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
131 Сунгурларе, с. Прилеп, Основно училище"Васил Левски" Христина Филипова Раева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
132 Сунгурларе, с. Съединение, Основно училище "Отец Паисий" Селями Осман Ислям Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
133 Сунгурларе, гр. Сунгурларе, Средно училище "Христо Ботев" Николай Петков Русев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
134 Царево, гр. Ахтопол, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Албена Маркова Касабова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
135 Царево, гр. Царево, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Даниела Иванова Фелонова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл