Последна редакция: 12.03.2024 г. 16:28


Регистър на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/ по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията на директорите на училища от област Бургас


Община, Населено място, Наименование на училището

Директор

Декларации за несъвместимост по
чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/
по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

1

Айтос, гр.Айтос, Основно училище "Атанас Манчев"

Силвия Връбчева Томова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

2

Айтос, с.Карагеоргиево, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

Диана Илиева Василева-Янкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

3

Айтос, с. Мъглен, Основно училище "Христо Ботев"

Зорка Стоянова Петкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

4

Айтос, с.Пирне, Основно училище "Христо Ботев"

Ивелина Стоянова Кънева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

5

Айтос, с. Тополица, Основно училище "Светлина"

Тодорка Георгиева Русинова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

6

Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Христо Ботев"

Пенка Панайотова Кирязова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

7

Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Никола Й. Вапцаров"

Ирина Лекова Вътева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

8

Айтос, гр. Айтос, Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос

Таньо Генков Чакъров

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

9

Бургас, гр. Бургас, Начално базово училище "Михаил Лъкатник"

Снежка Веселинова Височкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

10

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Петко Рачев Славейков"

Силвия Аврамова Георгиева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

11

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети княз Борис I"

Александър Атанасов Иванов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

12

Бургас, гр.Бургас, Основно училище "Любен Каравелов" гр.Бургас

Ивайло Стоянов Бинев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

13

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Найден Геров"

Лазар Златков Налбантов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

14

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Антон Страшимиров"

Дияна Делчева Петкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

15

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети Климент Охридски"

Женя Христова Железова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

16

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Георги Бенковски"

Петко Георгиев Георгиев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

17

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Пейо Яворов"

Мара Янкова Георгиева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

18

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Васил Априлов"

Марияна Георгиева Стефанова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

19

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Братя Миладинови"

Диана Бинева Ковачева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

20

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Елин Пелин"

Пепа Христова Запрянова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

21

Бургас, гр. Бургас, кв. Горно Езерово, Обединено училище "Васил Левски"

Милена Димова Жекова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

22

Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, Основно училище " Христо Ботев", кв. Сарафово

Калина Владимирова Белева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

23

Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, Основно училище "Христо Ботев"

Магдалена Михайлова Япаджиева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

24

Бургас, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, Основно училище "Христо Ботев"

Румяна Петкова Петкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

25

Бургас, гр. Българово, Основно училище "Васил Левски"

Сребрин Кинев Сребрев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

26

Бургас, гр. Бургас,кв. Черно море, Средно училище"Христо Ботев"

Людмила Михайлова Йорданова

 

27

Бургас, гр. Бургас, кв. Банево, Основно училище "Иван Вазов"

Гергана Леонидова Терзиева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

28

Бургас, гр.Бургас, кв. Ветрен, Основно училище "Христо Ботев"

Йорданка Дикова Николова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

29

Бургас, с. Маринка, Основно училище "Христо Ботев"

Емилия Йорданова Праматарова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

30

Бургас, с. Равнец, Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий"

Панайот Николаев Цветков

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

31

Бургас, гр. Бургас, кв.Рудник, Обединено училище "Свети Климент Охридски"

Живка Тодорова Гергова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

32

Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията"

Людмила Янчева Боянова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

33

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Иван Вазов"

Виктор Томов Григоров

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

34

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Йордан Йовков"

Калина Иванова Пенева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

35

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Епископ Константин Преславски"

Мартин Костадинов Илиев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

36

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Димчо Дебелянов"

Пейко Стоев Стоев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

37

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Добри Чинтулов"

Милена Петкова Дренска

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

38

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Константин Петканов"

Ивайло Нанев Марков

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

39

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Петко Росен"

Даниела Илиева Петрова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

40

Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Св.св. Кирил и Методий"

Снежана Великова Няголова

 

41

Бургас, гр. Бургас, Вечерно средно училище " Захари Стоянов"

Здравко Иванов Димов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

42

Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски""

Неди Иванова Абрашева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

43

Бургас, гр. Бургас, Английска езикова гимназия "Гео Милев"

Жаклин Михран Мутафян - Нейчева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

44

Бургас, гр. Бургас, Немска езикова гимназия " Гьоте"

Антоанета Милева Христова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

45

Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски"

Веселка Димитрова Иванова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

46

Бургас, гр. Бургас, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков"

Милена Йорданова Андонова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

47

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"

инж. Фотинка Николова Въргова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

48

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола"

инж. Христина Петрова Жабова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

49

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

инж. Роза Арсова Желева

 

50

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" Бургас

инж. Даниела Емилова Симеонова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

51

Бургас, гр. Бургас, Професионална търговска гимназия

Павел Георгиев Чепов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

52

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский"

Жулиета Панайотова Ценкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

53

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Павлина Маринова Михайлова - Градишка

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

54

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по транспорт

Красимир Любомиров Кънчев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

55

Бургас, гр. Бургас, Професионална техническа гимназия

инж. Радка Стоянова Костадинова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

56

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по сградостроителство инсталации "Пеньо Пенев"

Гергана Георгиева Янева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

57

Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназии по компютърно програмиране и иновации

Димитрина Атанасова Тодорова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

58

Бургас, гр. Бургас, Център за специална образователна подкрепа - Бургас

Валя Георгиева Мантарева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

59

Камено, с. Кръстина, Начално училище "Братя Миладинови"

Вяра Стоянова Кършелиева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

60

Камено, с. Русокастро, Основно училище "Иван Вазов"

Станка Николова Петкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

61

Камено, с. Трояново, Основно училище"Христо Ботев"

Нели Радева Маркова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

62

Камено, гр. Камено, Средно училище "Христо Ботев"

Румяна Атанасова Сотирова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

63

Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Христо Смирненски"

Слава Маринова Ганчева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

64

Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Петко Рачев Славейков"

Ангел Вълков Терзииванов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

65

Карнобат, с. Екзарх Антимово, Основно училище "Христо Ботев"

Христина Костова Козарова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

66

Карнобат, с. Кликач, Основно училище"Христо Ботев"

Светлана Стоянова Петкова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

67

Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Св. св.Кирил и Методий"

Маргарита Христова Паскалева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

68

Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Христо Ботев" град Карнобат

Иван Димитров Стоянов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

69

Карнобат, гр.Карнобат, Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост

инж.Бисерка Петкова Атанасова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

70

Малко Търново, гр. Малко Търново, Средно училище "Васил Левски"

Донка Димова Цинова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

71

Несебър, гр. Обзор, Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий"

Димитрина Георгиева Димитрова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

72

Несебър, с. Гюльовца, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

Николай Атанасов Атанасов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

73

Несебър, с.Кошарица, Основно училище "Св.Иван Рилски"

Никола Иванов Георгиев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

74

Несебър, с. Оризаре, Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Паунка Проданова Стоева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

75

Несебър, с.Равда, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

Таня Петкова Делиатанасова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

76

Несебър, гр. Свети Влас, Основно училище " Св. св. Кирил и Методий"

Чубрина Славчева Стефанова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

77

Несебър, с. Тънково, Основно училище "Васил Левски"

Стоян Георгиев Стоянов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

78

Несебър, гр. Несебър, Средно училище "Любен Каравелов"

Ева Панайотова Зивилдиева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

79

Несебър, гр. Несебър, Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов"

Христина Николаева Андреева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

80

Поморие, с. Габерово, Начално училище"Константин Величков"

Пламен Киров Пеев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

81

Поморие, гр. Каблешково, Основно училище "Свети Паисий Хилендарски"

Ирина Костадинова Драгинова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

82

Поморие, гр. Поморие, Основно училище " Христо Ботев"

Петка Добева Златинова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

83

Поморие, гр. Ахелой, Основно училище "Христо Ботев"

Юлияна Николова Атанасова

 

84

Поморие, с. Бата, Основно училище "Христо Ботев"

Петя Георгиева Стоянова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

85

Поморие, с.Горица, Основно училище "Христо Ботев"

Даниела Димитрова Иванова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

86

Поморие, с.Гълъбец, Основно училище "Георги Стойков Раковски:

Маргарита Атанасова Цонева - Радева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

87

Поморие, с. Дъбник, Основно училище "Елин Пелин"

Весела Петрова Райкова-Грекова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

88

Поморие, с.Порой, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

Костадинка Димчева Стефанова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

89

Поморие, с.Страцин, Основно училище "Отец Паисий"

Айдън Исуф Хасан

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

90

Поморие, гр. Поморие, Средно училище "Иван Вазов"

Петя Иванова Казакова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

91

Поморие, гр. Поморие, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов"

Валентин Костадинов Карталов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

92

Приморско, с.Н.Паничарево, Основно училище "Христо Ботев"

Емилия Петрова Томова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

93

Приморско, гр. Приморско, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Мариана Стоянова Казларова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

94

Руен, с. Ябълчево, Начално училище "Д-р Петър Берон"

Пенка Георгиева Дечева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

95

Руен, с. Вресово, Основно училище "Д-р Петър Берон"

Айтен Рефикова Вели

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

96

Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

Гюлсюм Кемал Ереджеб

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

97

Руен, с. Добромир, Основно училище " Алеко Константинов"

Мехмед Адем Мехмед

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

98

Руен, с. Дъскотна, Основно училище "Климент Охридски"

Мийрем Мустафа Читак

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

99

Руен, с. Зайчар, Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Юлвие Бейтула Салим

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

100

Руен, с. Планиница, Основно училище" Никола Йонков Вапцаров"

Хатче Сейдахмед Али

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

101

Руен, с. Просеник, Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Атанаска Желязкова Стоянова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

102

Руен, с.Разбойна, Основно училище "Д-р Петър Берон"

Вярка Симеонова Сербезова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

103

Руен, с. Речица, Основно училище "Антон Симеонович Макаренко"

Ереджеб Муса Ереджеб

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

104

Руен, с. Ръжица, Основно училище "Иван Вазов"

Диана Георгиева Касабова - Симеонова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

105

Руен, с. Сини рид, Основно училище "Реджеб Кюпчу"

Севил Дурмушали Адем

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

106

Руен, с. Скалак, Основно училище "Йордан Йовков"

Минка Радостинова Кърмаджиева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

107

Руен, с. Снягово, Основно училище "Димчо Дебелянов"

Мехмед Ереджеб Смаил

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

108

Руен, с.Струя, Основно училище "Иван Вазов"

Анифе Мустафа Бейтулова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

109

Руен, с.Топчийско, Основно училище" Реджеб Кюпчю"

Айше Ахмед Мустафа

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

110

Руен, с.Трънак, Средно училище "Димитър Полянов"

Осман Мустафов Мехмедов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

111

Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев"

Хабибе Али Смаил

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

112

Руен, с. Люляково, Средно училище "Отец Паисий"

Джеврие Рамаданова Хабил

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

113

Руен, с.Руен, Средно училище "Елин Пелин"

Таня Николова Петрова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

114

Созопол, с. Зидарово, Основно училище "Христо Ботев"

Йоана Георгиева Кръстева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

115

Созопол, с. Крушевец, Основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

Мая Божилова Костадинова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

116

Созопол, с. Равна гора, Основно училище "Отец Паисий"

Миглена Станева Герчева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

117

Созопол, с. Росен, Основно училище "Христо Ботев"

Станка Пейчева Коева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

118

Созопол, гр. Черноморец, Основно училище "Христо Ботев"

Йорданка Желязкова Станчева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

119

Созопол, гр. Созопол, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

Димитрина Николова Щерионова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

120

Средец, с. Дебелт, Основно училище "Антон Страшимиров"

Стамена Иванова Дякова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

121

Средец, с. Загорци, Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

Тодор Павлов Павлов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

122

Средец, с. Факия, Основно училище "Н.Й.Вапцаров"

Богдан Иванов Николов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

123

Средец, гр. Средец, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

Владислава Станилова Цанева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

124

Средец, гр. Средец, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров"

инж. Иван Петков Жабов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

125

Сунгурларе, с.Грозден, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий"

Иван Стоилов Стоилов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

126

Сунгурларе, с. Лозарево, Основно училище "Христо Ботев"

Виолета Йовчева Ценова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

127

Сунгурларе, с. Манолич, Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"

Шефие Байрям Рашид

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

128

Сунгурларе, с. Прилеп, Основно училище"Васил Левски"

Христина Филипова Раева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

129

Сунгурларе, с. Съединение, Основно училище "Отец Паисий"

Радка Василева Пейчева

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

130

Сунгурларе, гр. Сунгурларе, Средно училище "Христо Ботев"

Николай Петков Русев

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

131

Царево, гр. Ахтопол, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий"

Албена Маркова Касабова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

132

Царево, гр. Царево, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Даниела Иванова Фелонова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл


Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на директорите на училища от област Бургас - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецархив