График за дейностите по приемането на ученици от ОБЕДИНЕНИТЕ училища в XI клас за учебната

2023 - 2024 година на места по ДОПЪЛНИТЕЛЕН държавен план - прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 


Вид дейност

Срок

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03- 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 17 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

18 - 19 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране20 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

21 - 24 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици във втори етап на класиране

26 - 27 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броят на незаетите места след втори етап на класиране28 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

31 юли 2023 г.

Обявяване на списъцте с приетите ученици на трети етап на класиране

01 август 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

02- 03 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

04 август 2023 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.
Последна редакция: 05.09.2022 година

10:21