Начало и край
с изключение на лятната ваканция
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.коледна
01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл.
междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.пролетна за  XII клас
Начало на втори учебен срок I - XII клас
 
06.02.2023 г.
 
Неучебни дни
 
19.05.2023 г.Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2023 г.втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г.неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на X клас
16.06.2023 г. изпит по математика от НВО в края на VII и на X клас
Край на втори учебен срок
 
16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. I - III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г.VII - XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.-31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и в XI клас)Последна промяна: 05.09.2022 г. 09:42