ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА прием в V клас за учебната 2023/ 2024 година

 

Община

Населено място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за 2023-2024 г.

Общ брой ученици за 2023-2024 г.

Бургас

 

 Бургас

 

 Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков"

3


78

 

 

 

ОБЩО

3

 

78

Последна промяна: 27.03.2023 г.

16:27 ч.