Последна промяна: 07.12.2022 г. 17:10

Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“
Публикувано наОтносноПрикачен файлЗабележка

07.12.2022 г.Провеждане на обучения за учители за използване на методика за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецрегистрация