Последна промяна: 03.11.2023 г. 09:45Дата: 01.11.2023 г. -  Десет български учители бяха отличени за своята работа и принос към образованието в Деня на народните будители, когато се връчват наградите „Константин Величков“ на Министерството на образованието и науката.

„Първи ноември е празник на българското образование и просвета. В класната стая, в учебните зали в университета се случва бъдещето днес. Имаме историческата отговорност да следваме заветите на будителите и да ги предаваме на децата, учениците и младите хора“, каза в приветствието си към участниците в церемонията министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Той отбеляза, че наградата е на името на велик българин и народен будител – Константин Величков. Човек, който е книжовник, министър на просвещението и е допринесъл за духовното и обществено развитие на България.

В категория „Работа с ученици с изявени дарби“ награда получи Мариана Анастасова. Тя е старши учител по физика и астрономия в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" в Бургас. Доказателство за нейната целенасочена работа са постигнатите високи резултати от нейните ученици в областта на физиката и астрономията. Много от тях печелят призови места и медали на международни, балкански и национални състезания, форуми и олимпиади по физика и астрономия.

Освен грамоти учителите получиха и по 1 000 лева парична награда. С песни и танци учениците от 140 СУ в София поздравиха отличените и екип в МОН за празника.

Специален поздрав към наградените и всички в образователната система отправи председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Тя посочи, че днешните учители оставят своята диря в развитието на съвременното българско образование. „От тази година започваме новата трансформация в образователната система – това са дигитализацията и изкуственият интелект. Правим това за нашите деца и ученици, защото те ще живеят в този свят, те ще боравят и ще сблъскват с истината и лъжата която им се поднася от много информационни канали“, каза тя.

 

РУО връчи грамоти „Вярната посока“ в Международния ден на учителя


Образователно предизвикателство бе отправено от Регионалното управление на образованието - Бургас към екипи от учители от областта на 5.10. по повод Международния ден на учителя. Отличените за качествената си екипна работа 88 педагогически специалисти от 29 училища и детски градини от област Бургас ще изработят съвместни образователни проекти, които ще бъдат представени пред общността.

Церемонията, на която Петя Петрова отправи това предизвикателсво към педагогическите специалисти, се състоя в Конферентната зала на хотел България.

Началникът на РУО – Бургас Петя Петрова учреди награда „Вярната посока“ за принос към утвърждаване на качествената работа в образователните институции през 2022/2023 учебна година.

 Екипите бяхапосрещнати от градрейците от Гвардейски отряд на ПГЕЕ "Константин Фотинов" - гр. Бургас, а г-жа Петрова  поднесе своята признателност към хората, които имат смелостта и устойчивостта да пазят „Вярната посока“ и благодари за търпението и постоянството на всички ангажирани учители.

На церемонията присъстваха областният управител на област Бургас Пламен Янев, който награди екипите от учители от училищата от областта, г-н Димитър Николов, който награди екипите от учители от детските градини, плувецът Цанко Цанев  и  тенесистката Магдалена Малеева, които поздравиха екипите за отличната работа и разказаха накратко за своя извървян път  към победите и срещите си със своите учители, които завинаги ще останат в сърцата им.

В пресата: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://bnr.bg/burgas/post/101887481/ruo-vrachi-gramoti-varnata-posoka-v-mejdunarodnia-den-na-uchitela?fbclid=IwAR2T1iDAETuTftnW2_vZAYlvUAiTG5nSN0g1qJP5u4SUNdhFg6LVEiIz22M


Дата: 23.05.2023 г. - Тържествена церемония за връчване на наградите "Неофит Рилски"


    На тържествена церемония, организирана от Регионалното управление на образованието - Бургас ще бъдат удостоени трима директори и седем учители от област Бургас с най-престижното почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката.
   Събитието ще се състои в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, на най-светлата дата в историята на българското образование – 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, от 08:30 ч.
  Признание за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование получават директорите:
       Йорданка Желязкова Станчева - директор на Основно училище „Христо Ботев“, гр. Черноморец
       Радостина Георгиева Костадинова - директор на Профилирана гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“, гр. Бургас
       Снежана Великова Няголова – директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас.
   Признание за своя труд получиха и учителите:
       Мария Георгиева Чанева – старши учител по биология и здравено образовани в Средно училище „Елин Пелин“, с. Руен
       Ваня Златева Митева – старши учител в Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Несебър
       Димитрина Денева Равалиева – старши учител в Средно училище „Христо Ботев“, гр. Карнобат
       Мариана Стоянова Маринова – старши учител в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Поморие
      Татяна Тодорова Янакиева – специален педагог на зрително затруднени деца и ученици в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, гр. Бургас
       Елена Иванова Костадинова – старши учител в Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас
       Руска Тодорова Иванова – главен учител в Средно училище „Добри Чинтулов“, гр. Бургас.
  Почетното отличие „Неофит Рилски“ е най-високото признание в образователната система, присъждано от Министерството на образованието и науката. По традиция се връчва по повод 24 май – Ден на светите равноапостоли Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Дата: 11.05.2023 г. Тази година високата награда на МОН  "Свети Иван Рилски" бе присъдена на г-н Иван Стоянов - директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат


Днес четирима директори на училища от страната, които стимулират развитието на учителите и ги мотивират да търсят и прилагат нови и модерни методи на образование, бяха отличени с високата награда на Министерството на образованието и науката  „Св. Иван Рилски“ на тържествена церемония в Рилския манастир.


Изключителна гордост е за нас, че един от четиримата наградени е г-н Иван Стоянов - директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат.

За времето, през което е директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат, чрез умелото и компетентно ръководене на управленския екип, екипите от преподаватели,  специалисти и служители и чрез стратегически изградени партньорства с институции, неправителствени организации, Училищното настоятелство, Обществения съвет, г-н Иван Стоянов успя да утвърди училището като институция с нова, модерна, напълно съвременна визия, която се превръща в отправна точка на трансформация на образователната среда и образователните подходи за десетки български училища. Поетапно и последователно в продължение на повече от 10 години в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат се създава и утвърждава модел на развитие на българското училище, основан на съвременните световни образователни и технологични достижения, гарантиращ развитието на всеки ученик и усъвършенстване на неговата личност, в това число и на ученици със специални образователни потребности, от малцинствени групи, от чужди държави или живеещи в неравностойна социална среда.


СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат е пример в национален мащаб за модерна, високотехнологична и дигитализирана образователна среда, в която се пробират и прилагат иновативни практики и методи в преподаването. Промяната на училището е постигната с поредица проекти с международно, национално, общинско и собствено финансиране и чрез стратегически изградени партньорства. От идеята до реализацията тези проекти са ръководени от г-н Иван Стоянов, като всичко в тях е прецизирано до най-малкия детайл, съобразено с възможностите и потребностите на педагогическите специалисти и на учениците в училището.  В последните 7 години ключови за модернизацията на училището са три мащабни проекта, свързани с цялостната промяна на учебната среда и философията на преподаване.


В последните години СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, под ръководството на г-н Иван Стоянов, е най-динамично развиващото се училище в област Бургас. Педагогическите специалисти и учениците успешно работят с технологии от последно поколение, върху които се гради усвояването на зания и умения по нов и ефективен начин. Г-н Иван Стоянов и неговият екип са лидери по представяне на STEM практики и вдъхновители на образователни трансформации, работейки с водещи образователни експерти и неправитествени оргазации в страната и чужбина. За период от 7 години представители на училищния екип и лично г-н Иван Стоянов са консултирали, подкрепили и предали опита си на повече от 150 училища в страната и няколко училища в чужбина във връзка с разработването на конкретни проекти за промяна на образователната среда.


През учебната 2022/2023 година с подкрепата на РУО - Бургас училището се превръща в център за споделяне на педагогически дейности и иновативни подходи в образованието за област Бургас. Организирани и представени са множство образователни практики, посетени от повече от 100 учители и директори.


Новият съвременен облик и модерният дух, които носи СУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат, имат видими измерения в общественото пространство и неизменно се свързват с личността на директора на училището г-н Иван Стоянов. Разгърнатото и мащабно мислене, ясната визия за переспективите на образованието, безспорните лидерски качества, умението да заявява и отстоява собствени виждания, позиции и принципи, да обединява училищната общност, да изгражда партньорства, чийто център е просперитетът на младите хора, са основанието РУО - Бургас да предложи г-н Иван Димитров Стоянов – директор на СУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат, за удостояване с наградата „Свети Иван Рилски”.