Свободни работни места за Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република
Свободни работни места за Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия
Свободни работни места за Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република
Свободно работно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чехия
Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия
Свободни работни места за Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия