Чрез тази форма можете да подавате сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.


ВНИМАНИЕ!!!
Полетата обозначени * са задължителни!
НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ АНОНИМНИ СИГНАЛИ.


 


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПодаване на сигнал - бланка