Последна промяна: 17.08.2023 г. 13:57


С писмо с входящ № 0103-130/25.03.2020 г. г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика уведомява министрството на образванието за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (Системата) за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие на физическите и юридическите лица в администрацията.

Комуникацията чрез Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление. Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://edelivery.egov.bg/.

С оглед приетото на 13 март 2020 г. Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и с цел намаляване на необходимостта от физическо посещаване на администрациите, Ви уведомяваме за възможностите за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и Ви препоръчаме да се регистрират в нея.ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието - Бургас предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Център за административно обслужване на РУО-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“, №150, партер, стая № 3, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги, консултират потребителите и се получават документите от извършените административни услуги.

ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА РУО-БУРГАС ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:

 

при: Банка ДСК – Бургас

IBAN: BG68STSA93003122608801

BIC: STSABGSFПризнаване на документи, издадени от училища на чужди държавиПризнаване на квалификационни кредитиДостъп до обществена информация Издаване на удостоверения  - УП-2 и УП-3Предоставяне на административни услуги от училища и детски градиниВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗащита на подаващите сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПравила по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения