Код по НЕИСПУО

Община

Населено място

Наименование на образователната институция

Директор

Адрес

 Телефон за връзка

E-mail

 1 200104 Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" Силвия Томова
ул."Шейново" №1 0558/22485
0882101054
info-200104@edu.mon.bg
2 200105 Айтос с. Карагеоргиево Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Диана Василева-Янкова
с.Карагеоргиево 05534/2362
0882314999
info-200105@edu.mon.bg
3 200107 Айтос с. Мъглен Основно училище "Христо Ботев" Зорка Петкова с.Мъглен 0882900802 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-200107@edu.mon.bg
4 200109 Айтос с. Пирне Основно училище "Христо Ботев" Ивелина Кънева с.Пирне 0885660770
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-200109@edu.mon.bg
5 200110 Айтос с. Тополица Основно училище "Светлина" Тодорка Русинова с.Тополица 05532/2244
0885396967
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-200110@edu.mon.bg
6 200112 Айтос гр. Айтос Средно училище "Христо Ботев" Пенка Кирязова ул. "Станционна" № 11 0558/22319
0884101080
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-200112@edu.mon.bg
7 200113 Айтос гр. Айтос Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Ирина Вътева ул."Димитър Зехирев" 58 0878646999 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-200113@edu.mon.bg
8 200114 Айтос гр. Айтос Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" Таньо Чакъров ул." Славянска " № 50 0888249538 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-200114@edu.mon.bg