Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор Адрес  Телефон за връзка E-mail
 1 200404 Карнобат гр. Карнобат Основно училище "Христо Смирненски" Слава Ганчева ул. "Христо Смирненски" №10 0884168080 info-200404@edu.mon.bg
2 200405 Карнобат гр. Карнобат Основно училище "Петко Рачев Славейков" Ангел Терзииванов ул. "Витоша" № 68
0559/22957
0893363666
info-200405@edu.mon.bg
3 200406 Карнобат с. Екзарх Антимово Основно училище "Христо Ботев" Христина Козарова ул."Първи май"
05524/2225
0879590155
info-200406@edu.mon.bg
4 200408 Карнобат с. Кликач Основно училище „Христо Ботев“ Светлана Петкова с. Кликач
05553/2297
0894086196
info-200408@edu.mon.bg
5 200411 Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Маргарита Паскалева ул. "Димитър Благоев" № 44
0559/22979
0892410786
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-200411@edu.mon.bg
6 200412 Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Христо Ботев" Иван Стоянов ул. "Христо Ботев" № 9
0559/22963
0879009610
info-200412@edu.mon.bg
7 200413 Карнобат гр. Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство Бисерка Атанасова ул."Москва" № 10 0885602213 info-200413@edu.mon.bg