Код по НЕИСПУО Община Населено място  Наименование на образователната институция Директор Адрес Телефон за връзка E-mail
1 200503 Малко Търново гр. Малко Търново Средно училище "Васил Левски" Донка Цинова ул. "Янко Маслинков" № 3
05952/3509
0879257455
info-200503@edu.mon.bg