Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор Адрес Телефон за връзка E-mail
 1 200601 Несебър гр. Обзор Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Димитрина Димитрова ул. "Иван Вазов" № 1 0556/32032
0886220870
info-200601@edu.mon.bg
2 200602 Несебър с. Гюльовца Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий " Николай Атанасов ул. "Николай Лъсков" № 4 0876005388 info-200602@edu.mon.bg
3 200603 Несебър с. Кошарица Основно училище "Св. Иван Рилски" Никола Георгиев ул. "23-ти септември" № 36 0556/61097
0885572230
info-200603@edu.mon.bg
4 200604 Несебър с. Оризаре Основно училище "Георги Стойков Раковски" Паунка Стоева ул. "Г.С.Раковски" № 1 0556/38230
0876010141
info-200604@edu.mon.bg
5 200605 Несебър с. Равда Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Таня Делиатанасова ул. "Черноморска" №1 0554/66235
0899015878
info-200605@edu.mon.bg
6 200606 Несебър гр. Свети Влас Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Чубрина Стефанова ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №1 0554/68225
0876766040
info-200606@edu.mon.bg
7 200607 Несебър с. Тънково Основно училище "Васил Левски" Стоян Стоянов ул. "Николай Лъсков" № 32 0556/62204
0896053827
info-200607@edu.mon.bg
8 200608 Несебър гр. Несебър Средно училище "Любен Каравелов" Ева Зивилдиева ул. "Любен Каравелов" № 1 0554/42330
0878562586
info-200608@edu.mon.bg
9 200609 Несебър гр. Несебър Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" Христина Андреева к.к. Слънчев бряг 0554/22040
0878938019
info-200609@edu.mon.bg