Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор Адрес  Телефон за връзка E-mail
 1 200904 Руен с. Ябълчево Начално училище "Д-р Петър Берон" Пенка Дечева с. Ябълчево 0884101021 info-200904@edu.mon.bg
2 200907 Руен с. Вресово Основно училище "Д-р Петър Берон" Айтен Вели с. Вресово 0884890573 info-200907@edu.mon.bg
3 200908 Руен с. Добра поляна Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Гюлсум Ереджеб ул. "Рила" № 30 0884525762 info-200908@edu.mon.bg
4 200909 Руен с. Добромир Основно училище " Алеко Константинов" Мехмед Мехмед с. Добромир 0882009754
info-200909@edu.mon.bg
5 200910 Руен с. Дъскотна Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Читак ул. "Искър" № 3 0884881440 info-200910@edu.mon.bg
6 200912 Руен с. Зайчар Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Юлвие Салим с. Зайчар 0876168817 info-200912@edu.mon.bg
7 200915 Руен с. Планиница Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Хатче Али  ул. "Стара планина" № 31 0889402944 info-200915@edu.mon.bg
8 200918 Руен с. Просеник Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" Атанаска Стоянова ул. "Стара планина" № 34 0885167667 info-200918@edu.mon.bg
9 200919 Руен с. Разбойна Основно Училище "Д-р Петър Берон" Вярка Сербезова с. Разбойна 0893552257 info-200919@edu.mon.bg
10 200920 Руен с. Речица Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Ереджеб с. Речица 0884151458 info-200920@edu.mon.bg
11 200922 Руен с. Ръжица Основно училище "Иван Вазов" Диана Касабова - Симеонова ул. "Пирин" № 1 0894309937 info-200922@edu.mon.bg
12 200923 Руен с. Сини рид Основно училище "Реджеб Кюпчу" Севил Адем с. Сини рид 0884843379 info-200923@edu.mon.bg
13 200924 Руен с. Скалак Основно училище " Йордан Йовков" Минка Кърмаджиева ул. "Първи май" № 2 0876976604 info-200924@edu.mon.bg
14 200926 Руен с. Снягово Основно училище " Димчо Дебелянов" Бахтишен Шакир с. Снягово 0897594267
info-200926@edu.mon.bg
15 200927 Руен с. Струя Основно училище "Иван Вазов" Анифе Бейтулова с. Струя 0889097456 info-200927@edu.mon.bg
16 200928 Руен с. Топчийско Основно училище " Реджеб Кюпчю" Айше Мустафа с. Топчийско
05944/4088
0884046649
info-200928@edu.mon.bg
17 200929 Руен с. Трънак Средно училище " Димитър Полянов" Осман Мехмедов ул. "Хан Аспарух" № 2
05946/2167
0884846359
info-200929@edu.mon.bg
18 200930 Руен с. Череша Основно училище "Христо Ботев" Хабибе Смаил с. Череша 0879333478
info-200930@edu.mon.bg
19 200931 Руен с. Люляково Средно Училище " Отец Паисий" Джеврие Хабил ул. "Васил Левски" № 40 0884444305 info-200931@edu.mon.bg
20 200932 Руен с. Руен Средно училище "Елин Пелин" Таня Петрова ул. "Първи май" № 12 0887802068 info-200932@edu.mon.bg