Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор Адрес  Телефон за връзка E-mail
 1 201003 Созопол с. Зидарово Основно училище "Христо Ботев" Йоана Кръстева с. Зидарово
05519/2331
0886439364
info-201003@edu.mon.bg
2 201005 Созопол с. Крушевец Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Костадинова с. Крушевец
05913/2519
0876968390
info-201005@edu.mon.bg
3 201006 Созопол с. Равна гора Основно училище "Отец Паисий" Миглена Герчева ул. "Стефан Стамболов" № 26
05916/2454
0885201968
info-201006@edu.mon.bg
4 201007 Созопол с. Росен Обединено училище "Христо Ботев" Станка Коева ул. "Яна Лъскова" № 45
05916/2374
0887594851
info-201007@edu.mon.bg
5 201008 Созопол гр. Черноморец Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Станчева ул. "Дружба" № 4а
0550/42235
0894611465
info-201008@edu.mon.bg
6 201009 Созопол гр. Созопол Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Димитрина Щерионова ул. "Каваците" № 9 а
0550/22535
886821575
info-201009@edu.mon.bg