Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор  Адрес  Телефон за връзка E-mail
 1 201101 Средец с. Дебелт Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Дякова с. Дебелт 0885698304 info-201101@edu.mon.bg
2 201102 Средец с. Загорци Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Тодор Павлов с. Загорци 0885698303 info-201102@edu.mon.bg
3 201103 Средец с. Факия Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Богдан Николов с. Факия 0878520271 info-201103@edu.mon.bg
4 201104 Средец гр. Средец Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Владислава Цанева ул. "В. Коларов" №168 05551/3160
0892237380
info-201104@edu.mon.bg
5 201106 Средец гр. Средец Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" Иван Жабов
ул. "Раковска" № 10 0888200060 info-201106@edu.mon.bg