Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор  Адрес Телефон за връзка E-mail
 1 201304 Царево гр. Ахтопол Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Албена Касабова ул. "Велека" № 16
0590/62634
0882415593
info-201304@edu.mon.bg
2 201305 Царево гр. Царево Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Даниела Фелонова ул. "Хан Аспарух" № 38
0590/52031
0879121316
info-201305@edu.mon.bg