Последни промени: 08.02.2024 г. 14:32


 

 

       В Регионално управление на образованието - Бургас има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.


       Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на e-mail: rio_burgas@mon.bg

Адрес: Бургас, ул. "Гладстон" 150, стая №3


Лица за контакт:

Стелиана Сашева – началник на отдел АПФСИО в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 67

Елена Драганова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82


 
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецГодишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година на Регионално управление на образованието – Бургас


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецГодишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2019 година на Регионално управление на образованието - Бургас


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецГодишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година на Регионално управление на образованието - Бургас


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецГодишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2021 година на Регионално управление на образованието - Бургас


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецГодишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2022 година на Регионално управление на образованието - Бургас


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецГодишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2023 година на Регионално управление на образованието - БургасВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - Бургас