Последна редакция: 27.05.2024 г. 10:31Материалите по БДП, поместени на интернет страницата на ДАБДП (Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya), свързани с дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците.


Практическо приложение на учебните помощни средства, изобразяващи основните пътни знаци Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://www.sars.gov.bg/obuchenie


Видео уроци: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci

На сайта на Министерство на вътрешните работи - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсайт - са публикувани справки за ПТП с деца и ученици, които да се използват от всички учители в обучението и възпитанието по БДП.