Лица за контакти:
1. Димка Георгиева - гл. счетоводител - тел: 056/ 87 49 622.
2. Димитринка Стоянова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

3. Елена Драганова – специалист-деловодител в РУО - Бургас, тел. 056/ 87 49 82